Loading...

7. Çanakkale Bienali / Takımyıldız

7. Çanakkale Bienali / Takımyıldız
7. Çanakkale Bienali /  Takımyıldız
14 Ekim 2020

Hasarlı veya Tahrip Edilmiş: Kültür
Küratör: Azra Tüzünoğlu
Sanatçılar: Taus Makhecheva, Cristina Lucas, Alexandra Pirici

İnsan bedeninin geçiciliği ile kültürel varlıkların kalıcılığı -ve aslında tam tersine odaklanan sergi, “tehdit altındaki kültür”e vurgu yapıyor. Görünmez kılınmış̧ tehditler görünür hale geliyor: Sömürgeciliğin görünmez kıldığı eser hırsızlığı, patriyarkanın görünmez kıldığı kadın emeği, sanat tarihini yazanların görünmez kıldığı periferideki sanat.. Kendi ve/ya başkalarının bedenleri üzerinden anlatılan bu hikayeler, performatif jestlerle hayat buluyor. Sanatçılar dertlerini taşlara değil, bedenlere nakşediyor. Tüm bu eserlerde bir “taşınma” ve “yeniden tahsis” meselesi göze çarpıyor. “Hasarlı veya tahrip edilmiş kültür” ismini taşıyan bu bölüm, Taus Makhecheva, Cristina Lucas, Alexandra Pirici’nin eserlerinden oluşuyor. Hayat kısa, sanat uzun ancak hayatın/bedenin ve sanatın kendisi bir mücadele alanı. İdeoloji, din veya siyasi iktidarların karşısında şekil verilmeye çalışılan “bedenler ve sanatlar” kendi varlıklarını tehdit altında sürdürmenin mücadelesini vermekteler. Tarih, heykeli dikilen sömürgecilerin olduğu kadar, onu yıkan halkların da tarihi; ve tüm bu eserler, görünmez kılınan şiddeti ve tehditleri görünür kılmanın mücadelesini vermekte. “Ars longa, vita brevis”.