Loading...

Troia Atı II (Korinth Aryballosu, MÖ 560)

Troia Atı II (Korinth Aryballosu, MÖ 560)
Troia Atı II (Korinth Aryballosu, MÖ 560)
1 Ekim 2020

Troia Savaşı ile ilgili betimlemeleri daha çok siyah ve kırmızı figür seramikler üzerinde görmekteyiz. MÖ 700’lerde kullanılmaya başlanan siyah figür tekniğinde, yapım aşamasında figürlerin siluetleri çizildikten sonra ayrıntılar kazıma çizgilerle belirtilmiştir. Kazıma ile anatomik özelliklerin düzgün bir şekilde aktarılmadığını düşünen ve estetik kaygıyla hareket eden sanatçılar yeni arayışlar içine girmişlerdir. MÖ 5. yüzyıldan itibaren figürlerin fırça ve boya yardımıyla yapıldığı kırmızı figür tekniğini bulmuşlardır.

Aslında seramikler kronolojik bir sıraya konulduğunda MÖ 7. yüzyıl ile MÖ 4. yüzyıllar arasında Peleus ile Thetis’in düğünü ile başlayan Aeneas’ın yanan Troia’dan kaçışı ve Polyksena’nın Akhilleus’un mezarında kurban edilişine kadar bütün sahneleri görmek mümkündür. Seramik sanatında Odysseia Destanı ile ilgili sahneler de mevcuttur. Fakat bunlar İlyada kadar yoğun ve etkili değildir. İlyada Destanı’nda yer alan bazı önemli konular defalarca resmedilmiştir.

MÖ 675’lerden itibaren Troia Destanı ile ilgili betimlerin seramik sanatında arttığını, siyah ve kırmızı figür dışında çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. Bunlara en iyi örnek bir önceki bölümde söz ettiğimiz kabartma şeklinde Troia Atı’nın işlendiği Mykonos Vazosu’dur.

Troia Savaşı’nın resmedildiği ilk dönemlerde Mykonos Vazosu’nda olduğu gibi Troia Atı’nın ön plana çıktığını görmekteyiz. Troia Atı’nın resmedildiği en erken seramiklerden bir tanesi de Mykonos Vazosu’ndan yaklaşık 100 yıl sonraya tarihlenen Korinth Aryballosu’dur.

Antik Çağ’ın önemli bir liman kenti olan Korinth’te, MÖ 8. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren kendine özgü bir seramik sanatı gelişmeye bağlamıştır. MÖ 6. yy.’ın sonuna kadar tüm Yunan dünyasında kullanılmıştır. Adını üretim yeri olan Peloponnessus’un kuzeyinde yer alan Korinthos (Yunanistan’da bir şehir) kentinden almıştır. Bu dönemi temsil eden bir Korinth aryballosuna Korinthli bir ressam tarafından MÖ 560 yılında Troia Atı ve çevresinde yaşanan savaş resmedilmiştir.

İlgili yazılar için bakınız:

https://www.troiavakfi.com/troia-ati-efsanesi/

https://www.troiavakfi.com/troia-ati-i-mykonos-vazosu-troia-atinin-ilk-tasviri/