Loading...

Troia Atı III

Troia Atı III
Troia Atı III
26 Kasım 2020

Troia atı ile ilgili bu betim çok fazla bilinmemektedir. Oliver Reverdin tarafından Fransızca yayınlanan “Homere chez calvin: figures de l’hellenisme a Genève” isimli kitapta yer almaktadır. 1 cm boyutunda oyma mühür olduğu belirtilmektedir. Bu mühürler arkeolojik alanlarda genellikle yüzük taşı olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Kalsedon taşından yapılan bu mührün çevresinde kalan izler bir yüzük taşı olduğunu göstermektedir. Yazar tarafından Cenevre özel koleksiyonunda yer aldığı ve daha önce yayınlanmadığı yazmaktadır. Kökeni belirtilmeyen, muhtemelen bir mühür yüzükten düzen ve Troia Savaşı’nın resmedildiği, kalsedon taşından yapılmış bu mühür MÖ 4-3. yüzyıla tarihlenmektedir. Tekerlekler üzerine monte edilmiş şekilde resmedilen at, Troia’nın mazgallı surları önünde durmaktadır. Atın içinden çıkan Akha askerleri kale surlarına dayalı iki farklı merdivene tırmanmaktadırlar.