Loading...

Troia Atı IV

Troia Atı IV
Troia Atı IV
15 Aralık 2020

Troia efsanesi Homeros tarafından yazıya geçirildikten sonra çağlar boyunca Avrupa kültürünü kalıcı bir şekilde etkilemiş ve birçok sanat alanında olduğu gibi, imge ve gerçek arasındaki bağlantıyı resimlerle de kurmuştur. Tanrılar ve insanları bir araya getiren ve kahramanları her zaman ön plana çıkaran resim sanatı sayesinde Troia efsanesi toplumların hafızasında her zaman canlı kalmıştır. Homeros’un İlyada ve Odysseia destanları ile yazıya geçirerek unutulmaz kıldığı Troia mitolojisi, Vergilius’un Aenias destanı ile Roma’nın ve doğal olarak da Avrupa uygarlığının tarihi haline gelmiştir. Bu nedenle de Ortaçağ şövalyeleri dahi kendi kimliklerini Troia efsanesinde aramışlardır. Troia mitolojisi, Rönesans’da etkisini yeteri kadar gösteremese de zamanla bir eğitim aracı olarak kullanılmaya başlanmış ve Aydınlanma Çağı’nda güçlü bir şekilde yeniden zirve noktaya ulaşmıştır. Bu zirveye ulaşılırken de evrensel nitelik kazanan Troia efsanesi çağın estetiğine uygun şekilde resmedilmiştir.
Bu dönemde, Ressam Giovanni Domenico Tiepolo, 1760 yılında Troia Atı’nın inşa edilişini ve kente taşınmasını konu alan resimler yapmıştır.

İlgili yazılar için bakınız:

https://www.troiavakfi.com/troia-ati-efsanesi/

https://www.troiavakfi.com/troia-ati-i-mykonos-vazosu-troia-atinin-ilk-tasviri/

https://www.troiavakfi.com/troia-ati-ii-korinth-aryballosu-mo-560/

https://www.troiavakfi.com/troia-ati-iii/